Inhoud . Project . Organisatie

In teams is veel kennis aanwezig maar zit de uitdaging in de afstemming binnen het team, het gezamenlijk vaststellen van de hoofdlijnen, concrete (proces)afspraken maken en een heldere vertaling naar de opdrachtgever.

Lef en Structuur heeft ruim 20 jaar ervaring in het aansturen, ondersteunen en trainen van teams in bouw en infra.

Structuur op inhoud

  • Doorgronden van de (klant)vraag
  • Samenvatten en vaststellen van de hoofdlijnen
  • Structureren en reviewen van kwaliteitsdocumenten

Structuur in project

  • Faciliteren van teams met werkvormen voor het verzamelen, uitwisselen en structureren van informatie en processen
  • Technisch voorzitter van overleggen: verdeling spreektijd, tijdsbewaking en vastleggen van besluiten en vervolgacties
  • Teams (inhoudelijk) voorbereiden voor gesprekken, presentaties en interviews

Structuur in organisatie

  • Faciliteren bij het praktisch invullen van Best Value en EMVI
  • Structureren en ontwikkelen van de organisaties
  • Interim management
Lef en Structuur

Inhoud . Project . Organisatie